O nás

Práca holiča už mi aj v detstve neskutočne páčila. Už vtedy som rozmýšlal o tom, že raz by som sa chcel venovať práci holiča. Na základnej škole v 8. ročníku už som mal jasne vytýčený cieľ, raz otvoriť vlastné holičstvo.

Absolvoval som strednú odbornú školu zamerané na kaderníctvo. Odvtedy som sa snažil o to, aby som mužské kaderníctvo mohol vykonať na vyššej úrovni. Chcel som ukázať, že holičstvo v súčasnosti neznamená len strihanie, ale komplexné služby na vysokej úrovni - strihanie, holenie, masáž hlavy, zábal, styling, čiže úpravu zovňajšku.

Práca barbera ma neskutočne baví, vždy hľadám, aj som našiel nové výzvy. Stále som trénoval, absolvoval som rôzne školenia, semináre, ktoré mi pomohli v tom, aby som splniľ svoj sen. Po 7 rokoch som otvoril prvé novodobé holičstvo, prvý barbershop  - Adams Barber Shop - na Žitnom ostrove.